Wainman Maniac V2 - C-Kite - 9.5m , 11.5m, Bar - Alles quasi NEU