Verkaufe einen Ozone Chrono V3 EXP 13m - Kite only