Verkaufe einen Ozone Chrono V3 EXP 18m - Kite only